If you can't view our newsletter, please click here
Numer 6, maj 2013 www.promovax.eu

PROMOVAX to 3-letni projekt (2010-2013) współfinansowany przez UE, którego celem jest promowanie szczepień ochronnych w populacji migrantów w Europie

Niniejsze wydanie biuletynu informacyjnego zawiera podsumowanie działań podjętych w ramach realizacji projektu PROMOVAX, a także przybliża jego rezultaty.
STRUKTURA PROJEKTU

Projekt składał się z 6 pakietów roboczych (ang. Work Packages, WP). Koordynatorem działań był instytut PROLEPSIS (Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Grecja), który był odpowiedzialny za organizację pracy oraz rozpowszechnianie informacji o projekcie. Część merytoryczną projektu tworzyły następujące pakiety robocze:
 • WP4: Określenie krajów pochodzenia migrantów oraz dostępu migrantów do szczepień (partner odpowiedzialny za realizację tego zadania: Cyprus University of Technology – Cypr),
 • WP5: Identyfikacja i ocena najlepszych praktyk w szczepieniu migrantów (partner odpowiedzialny: University of Pécs, Medical School – Węgry),
 • WP6: Opracowanie materiałów edukacyjnych dla pracowników służby zdrowia oraz migrantów (partner odpowiedzialny: PROLEPSIS – Grecja)

Ponadto, osobny pakiet roboczy był poświęcony ocenie realizacji projektu. Instytucją odpowiedzialną za to działanie był SINTEF Teknologi og Samfunn z Norwegii.

Grupą odbiorców projektu byli zarejestrowani migranci, pracownicy służby zdrowia oraz inni świadczeniodawcy, którzy działają na rzecz migrantów na terenie krajów europejskich, a także kreatorzy polityki i inni partnerzy zainteresowani promowaniem szczepień wśród migrantów.
REZULTATY PROJEKTU
 1. Potrzeby migrantów w zakresie szczepień oraz dostęp migrantów do szczepień
 2. Zagrożenie chorobami, którym można zapobiegać drogą szczepień (ChZDS) jest wśród migrantów nierozpoznane ze względu na nieistnienie systemów, które pozwalałyby na kontrolowanie tego zjawiska w krajach pobytu migrantów. Większość krajów, z których pochodzą instytucje-partnerzy realizujący projekt, nie posiada przepisów prawa dotyczących szczepień wyłącznie migrantów, ani wymagań dotyczących szczepień adresowanych do pracujących migrantów. Nie istnieją również krajowe instytucje odpowiedzialne za nadzór nad szczepieniami migrantów (wyłącznie migrantów).      

 3. Wykaz Najlepszych Praktyk w Zakresie Szczepień Migrantów
 4. W trakcie realizacji projektu zostały zidentyfikowane praktyki w zakresie szczepień migrantów spotykane w krajach instytucji realizujących projekt, a także w USA i Australii, które następnie oceniono w oparciu o specjalnie skonstruowany w tym celu formularz oceny praktyk. Wykaz najlepszych praktyk można znaleźć na stronie internetowej:
  (http://www.promovax.eu/index.php/promovax/vaccination/).

 5. Rekomendacje dotyczące szczepień migrantów
 6. W oparciu o zidentyfikowane praktyki w zakresie szczepień migrantów, a także wykorzystując wyniki pracy WP4, zespół realizujący projekt stworzył rekomendacje w zakresie szczepień migrantów, które zawierają zalecenia wykorzystania następujących działań, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym: (http://www.promovax.eu/pdfs/Recommendation.pdf)

  • Skuteczny program szczepień migrantów powinien charakteryzować się ciągłością oraz trwałością (nie jako jednostkowa akcja szczepień). Należy brać pod uwagę dostępność grupy docelowej (np. punkty szczepień z elastycznymi godzinami otwarcia, lub placówki otwarte w godzinach popołudniowych lub wieczornych).
  • Bariera językowa może być pokonana dzięki skorzystaniu z usług tłumaczy. Najlepszym rozwiązaniem jest oferowanie pacjentom takich usług nieodpłatnie. Jeśli to możliwe, personel placówki powinien posługiwać się językiem migrantów, zwłaszcza na terenach, gdzie znajomość języka używanego w kraju pobytu jest wśród migrantów ograniczona. 
  • Należy pamiętać o różnicach kulturowych i korzystać z pomocy mediatorów kulturowych. Rolą mediatora – oprócz pełnienia roli tłumacza – może być też promowanie zdrowych zachowań i udzielanie migrantom porad w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ochrony zdrowia.
  • Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i oferować takie szczepienia, które są właściwe dla konkretnego pacjenta.
  • Ważną barierą są koszty szczepień. W celu poprawy dostępu migrantów do szczepień, powinny być im one oferowane nieodpłatnie. Należy próbować znaleźć środki finansowe na opłacenie takich świadczeń z różnych źródeł finansowania (np. specjalne programy rządowe, prywatni sponsorzy itp.).
  • Właściwe prowadzenie dokumentacji oraz wypełnianie karty szczepień pozwoli na dokonanie odpowiedniej oceny przeprowadzonych szczepień i stworzenie bazy danych migrantów.
  • Monitorowanie i ocena efektywności programów szczepień dla migrantów na poziomie krajowym i lokalnym umożliwi udzielanie świadczeń o najwyższej możliwej jakości.
  • Zbieranie danych na temat stanu zdrowia migrantów oraz ich statusu socjoekonomicznego umożliwi kształtowanie właściwego podejścia do grupy docelowej poprzez dostęp do szczegółowego i rzeczywistego obrazu danej populacji i jej potrzeb.

 7. Materiały edukacyjne dla migrantów oraz pracowników służby zdrowia
 8. Materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu PROMOVAX powstały przy udziale wszystkich instytucji-partnerów uczestniczących w projekcie, a także przedstawicieli grup docelowych projektu – migrantów i pracowników służby zdrowia: (http://www.promovax.eu/index.php/promovax/toolkits/too0)

Materiał edukacyjny dla migrantów został przetłumaczony na 11 języków:
 • albański
 • arabski
 • bośniacki
 • bułgarski
 • chiński
 • nepalski
 • polski
 • rumuński
 • rosyjski
 • somalijski
 • ukraiński
Podręcznik dla pracowników służby zdrowia przetłumaczono na 7 języków partnerów-członków konsorcjum realizującego projekt:

 • chorwacki
 • grecki
 • niemiecki
 • norweski
 • polski
 • węgierski
 • włoski


Materiały edukacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu. Można je pobrać pod następującym adresem: http://www.promovax.eu/index.php/promovax/toolkits/too0
Spotkania w ramach projektu PROMOVAX


15-16.04.2013:
Piąte spotkanie partnerów w ramach projektu PROMOVAX

Spotkanie to odbyło się w dniach 15-15.04.2013r. w Rzymie, we Włoszech.
PROMOVAX Aktualności


Kwiecień – maj 2013
W krajach uczestniczących w realizacji projektu zostały zorganizowane szkolenia dla odbiorców materiałów edukacyjnych oraz Krajowe Dni Informacyjne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Podczas tych spotkań prezentowano najważniejsze rezultaty projektu, a także dyskutowano na temat możliwych przyszłych działań w sferze szczepień migrantów.

21.05.2013
Zakończenie realizacji projektu.
PROMOVAX – partnerzy
(instytucje realizujące projekt)


W realizacji projektu PROMOVAX bierze udział
11 partnerów działających w ramach projektu z 8 krajów oraz 12 partnerów współpracujących przy realizacji projektu z 11 krajów.
Główny Partner:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Grecja
Partnerzy działający w ramach projektu:

• Technische Universität Dresden – Niemcy
• Universitá degli Studi di Sassari – Włochy
• The SINTEF Foundation – Norwegia
• Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera – Polska
• University of Zagreb, Medical School – Chorwacja
• Research Unit in Behaviour and Social Issues – Cypr
• University of Pécs – Wegry
• Universitá degli Studi di Milano – Włochy
• Istituto Superiore di Sanitá – Włochy
• Cyprus University of Technology – Cypr
Partnerzy współpracujący przy realizacji projektu:

• Public Health Institute – Albania
• Baskent University – Turcja
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Hiszpania
• Institute of Occupational Health – Serbia
• WHO/Europe Occupational health – Niemcy
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Dania
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgia
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Grecja
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Hiszpania
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Szwecja
• National centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bułgaria
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

Więcej informacji na temat Projektu znajduje się na stronie internetowej: www.promovax.eu
lub można je uzyskać za pośrednictwem polskiego zespołu realizującego Projekt:
dr Jerzy A. Kopias: jakop@imp.lodz.pl lub mgr Piotr Sakowski: psak@imp.lodz.pl