If you can't view our newsletter, please click here
Numer 5 www.promovax.eu

PROMOVAX to 3-letni projekt (2010-2013) współfinansowany przez UE, którego celem jest promowanie szczepień ochronnych w populacji migrantów w Europie

W tym wydaniu:


Konsorcjum realizujące projekt opracowało materiały edukacyjne dla migrantów oraz pracowników służby zdrowia, którzy wykonują szczepienia ochronne migrantów. W niniejszym biuletynie znajdziecie Państwo krótki opis tych materiałów.Informacje na temat jednej z najlepszych praktyk w zakresie szczepień migrantów zidentyfikowanej w Niemczech.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA MIGRANTÓW ORAZ PODRĘCZNIK DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
Konsorcjum realizujące projekt poszukiwało przyczyn niskiego odsetka osób szczepionych w grupach migrantów – leżących zarówno po stronie migrantów, jak i świadczeniodawców. Miało to na celu stworzenie materiałów edukacyjnych spełniających potrzeby grup odbiorców tych materiałów. Główną metodą pracy była analiza raportów z wcześniejszych etapów realizacji projektu oraz innych dostępnych materiałów. Ponadto, analizowano materiały, które dotyczyły najlepszych praktyk zidentyfikowanych w jednym z zakończonych już etapów projektu.

W marcu 2012 r., w Atenach, odbyło się spotkanie robocze partnerów realizujących projekt oraz zaproszonych ekspertów, na którym podjęto decyzję o zawartości materiałów edukacyjnych. Uczestnicy konsorcjum zostali podzieleni na dwie grupy, z których jedna przygotowała materiały dla migrantów, a druga – dla pracowników służby zdrowia. Każdy z członków konsorcjum otrzymał temat, który miał opracować w porozumieniu z koordynatorem projektu, Instytutem PROLEPSIS odpowiedzialnym za ostateczną wersję materiałów edukacyjnych – ich treść i układ graficzny. Po zakończeniu tego etapu, materiały zostały przedstawione ekspertom z zakresu komunikacji w ochronie zdrowia, zdrowia migrantów, zdrowia publicznego, szczepień, a także pracownikom służby zdrowia, mediatorom kulturowym oraz przedstawicielom migrantów. Miało to miejsce podczas warsztatów, które odbyły się w dniach 27-28 czerwca 2012 r. w Brukseli.

Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu partnerów realizujących projekt oraz współpracujących przy jego realizacji, a także przedstawicieli grup docelowych projektu, ostateczne wersje materiałów edukacyjnych zostały zatwierdzone i przetłumaczone na wybrane języki. Materiał edukacyjny dla migrantów przetłumaczono na 11 języków, natomiast podręcznik dla pracowników służby zdrowia – na 7 języków. Są one dostępne na stronie internetowej projektu, pod adresem:
http://www.promovax.eu/index.php/promovax/toolkits/too0

GODZINY KONSULTACYJNE DLA ROMÓW W MIEJSKIM BIURZE DS. ZDROWIA WE FRANKFURCIE NAD MENEM (NIEMCY)

W regionie Frankfurt Rhein-Main mieszka obecnie około 2000 osób pochodzenia romskiego. Większość z nich to migranci z krajów Europy Wschodniej.

Od kilku lat Biuro ds. Zdrowia we Frankfurcie nad Menem prowadzi cotygodniowe konsultacje dla osób pochodzenia romskiego oraz uchodźców. Zakres usług obejmuje udzielanie bezpłatnych porad lekarskich oraz leczenie, z zachowaniem całkowitej anonimowości pacjentów. Sesje konsultacyjne odbywają się w każdą środę w godzinach 14.00 – 16.00. Personel składa się z lekarza posługującego się językiem używanym przez Romów, który jest zatrudniony jako tymczasowy, zewnętrzny pracownik, a także z innych profesjonalistów medycznych (np. pediatra, pielęgniarka), którzy są pracownikami Miejskiego Biura ds. Zdrowia.

Dodatkowo pacjenci bezpłatnie otrzymują lekarstwa, za które płaci budżet miasta. Mogą oni również skorzystać z centrum dziennego pobytu. Centrum takie, “Schaworall”, istnieje od 1996 r. i specjalizuje się w pracy z osobami pochodzenia romskiego, z poszanowaniem ich tożsamości etnicznej, historii i tradycji. Ponadto, Centrum współpracuje z oddziałem świadczeń dla dzieci Miejskiego Biura ds. Zdrowia.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Humanitaer_de_bf_abA5.pdf
http://www.foerdervereinroma.de/
Spotkania w ramach projektu PROMOVAX


15-16.04.2013:
Piąte spotkanie partnerów w ramach projektu PROMOVAX

Spotkanie to odbyło się w dniach 15-15.04.2013r. w Rzymie, we Włoszech.
PROMOVAX Aktualności


6.02.2013:
3rd International Strategy Conference on Occupational Health and Safety: Networking as a driving force for a culture of prevention, 6 - 8 February 2013, DGUV Congress Dresden, Germany Prof. Istvan Szilard made the presentation titled: PROMOVAX Europe – Migrants Vaccination, on behalf of the consortium

16-17.10.2012:
Instytut PROLEPSIS zaprezentował projekt PROMOVAX podczas konferencji «Childhood immunization: Progress, challenges and priorities for further action Conference», zorganizowanej w Komisji Europejskiej, w Luksemburgu, w dniach 16-17 października 2012 r.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/health/vaccination/events/ev_20121016_en.htm
natomiast prezentację poświęconą projektowi PROMOVAX można pobrać pod adresem:
http://ec.europa.eu/health/vaccination/docs/ev_20121016_co12_en.pdf

15-16.10.2012:
Instytut PROLEPSIS zaprezentował projekt PROMOVAX podczas konferencji prasowej EAHC: WHY IS IT IMPORTANT TO BE VACCINATED? Lessons learned from outbreaks of vaccine-preventable diseases. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod poniższym adresem:
http://ec.europa.eu/eahc/health/EAHC_conference_2012_-_why_is_it_important_to_be_vaccinated.html

PROMOVAX – partnerzy
(instytucje realizujące projekt)


W realizacji projektu PROMOVAX bierze udział
11 partnerów działających w ramach projektu z 8 krajów oraz 12 partnerów współpracujących przy realizacji projektu z 11 krajów.
Główny Partner:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Grecja
Partnerzy działający w ramach projektu:

• Technische Universität Dresden – Niemcy
• Universitá degli Studi di Sassari – Włochy
• The SINTEF Foundation – Norwegia
• Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera – Polska
• University of Zagreb, Medical School – Chorwacja
• Research Unit in Behaviour and Social Issues – Cypr
• University of Pécs – Wegry
• Universitá degli Studi di Milano – Włochy
• Istituto Superiore di Sanitá – Włochy
• Cyprus University of Technology – Cypr
Partnerzy współpracujący przy realizacji projektu:

• Public Health Institute – Albania
• Baskent University – Turcja
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Hiszpania
• Institute of Occupational Health – Serbia
• WHO/Europe Occupational health – Niemcy
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Dania
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgia
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Grecja
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Hiszpania
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Szwecja
• National centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bułgaria
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

Więcej informacji na temat Projektu znajduje się na stronie internetowej: www.promovax.eu
lub można je uzyskać za pośrednictwem polskiego zespołu realizującego Projekt:
dr Jerzy A. Kopias: jakop@imp.lodz.pl lub mgr Piotr Sakowski: psak@imp.lodz.pl