If you can't view our newsletter, please click here
NUMMER 5 www.promovax.eu

PROMOVAX er et treårig EU-finansiert prosjekt (2010-2013) som har som hovedmål å
fremme vaksinering blant ulike grupper med migranter i Europa.

I dette nummeret:


PROMOVAX-konsortiet har produsert opplæringsmateriale for migranter når det gjelder vaksinering/immunisering og en hjelpebrosjyre for helsepersonell som jobber opp mot migranter (og vaksiering/immunisering). Du kan finne en kort beskrivelse av de to brosjyrene i dette nyhetsbrevet.Som en del av vår innsats for å presentere relevante prosjekter og tiltak kan du i dette nummeret lære mer om en beste praksis når det gjelder vaksinering av migranter i Tyskland.
PROMOVAX-prosjektet - viktig output:
Immuniseringsundervisningsmateriell for migranter og hjelpebrosjyre for helsepersonell

For å produsere et effektivt og relevant material rettet mot målgruppens behov, utforsket prosjektet årsaker til lav immunisering i ulike innvandrergrupper, både ved å se på gruppen selv men også på egenskaper ved tjenesteyternivået. De viktigste kildene for dette arbeidet var analysen av rapporten fra arbeidspakke 4 (WP4) i prosjektet samt annen publisert litteratur. I tillegg ble lignende materiale som har vært brukt i andre prosjekter, spesielt prosjekter som har vært en del av de beste praksisene som ble identifisert gjennom arbeidet med arbeidspakke 5, identifisert og gjennomgått.

I mars 2012, i løpet av det ekspert- og partnermøtet som fant sted i Aten, så ble partnerne i prosjektet, sammen med de inviterte ekspertene, enig om hvordan innholdet i det pedagogiske opplæringsmaterialet rettet mot migranter og helsearbeider skulle se ut. Dette ble også gjort på bakgrunn av resultater fra tidligere forskning, som også ble gjennomgått.

Deretter ble partnerne i prosjektet delt i to arbeidsgrupper: en arbeidsgruppe som skulle utarbeide opplæringsmateriell for migranter og en arbeidsgruppe som skulle se på brosjyren for helsearbeidere. Hver partner ble tildelt ansvaret for spesifikke deler av brosjyrene, og prosjektleder (PROLEPSIS) var til syvende og sist ansvarlig for endelig innhold, språk og grafisk fremstilling i de to brosjyrene. Utkast til brosjyrer ble deretter presentert under den EU- workshopen som fant sted den 27. juni - 28 i Brussel, for eksperter innen helse (migranters helse), kommunikasjon, folkehelse, vaksinering/immunisering og kulturelle forhold i ulike grupper.

Med innspill fra alle tilknyttede og samarbeidende partnere, så vel som fra prosjektets målgrupper, ble materialet ferdigstilt og oversatt. Migrantbrosjyren ble oversatt til 11 utvalgte språk mens helsearbeiderbrosjyren ble oversatt til de syv språkene som snakkes i de landene som prosjektdeltakerne/partnerne er fra (deriblant Norge).

Immuniseringsundervisningsmateriell for migranter samt hjelpebrosjyre for helsepersonell er tilgjengelig via prosjektets nettsider:
http://www.promovax.eu/index.php/promovax/toolkits/too0

Eksempel på oppfølging av rom-folk i Tyskland

I regionen Frankfurt Rhein-Main bor det for tiden ca 2000 rom og sinti-migranter, de fleste av dem har migrert fra østeuropeiske stater.

I noen år nå har helse-kontoret i Frankfurt am Main tilbudt ukentlige konsultasjoner for rom-migranter og flyktninger. Kontoret gir medisinsk rådgivning og behandling gratis, samtidig som de fokuserer på å respektere pasientenes anonymitet. Helt siden konsultasjonstimen ble etablert i 1997, har det blitt tilbudt hver onsdag mellom kl 14 og 18 i det lokale helsekontoret. Personalet består av en rumensk-talende lege innleid som ekstern midlertidig ansatt, samt medisinske fagfolk (barneleger, sykepleiere) som arbeider i det lokale helsekontoret.

I tillegg til medisinsk rådgivning, får pasientene gratis medisin, betalt via budsjettet til byen Frankfurt am Main.

Andre overlappende tjenester, som for eksempel barnehage, er gitt i tillegg. En barnehage kalt "Schaworall" har eksistert siden 1996, og er spesielt rettet mot romfamilier, med fokus på identitet, kultur, historie og tradisjoner hos dette folket. De samarbeider med den lokale helsetjenesten som gir forebyggende helsetjenester. Ett eksempel på deres vellykkede arbeid er vaksinering som et resultat av samarbeid mellom foreldre, barn og leger.

For flere detaljer kan du gå til følgende webside:
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Humanitaer_de_bf_abA5.pdf
http://www.foerdervereinroma.de/
PROMOVAX møter


15-16.04.2013:
Femte partner-/prosjektmøte

Det femte og siste prosjektmøtet fant sted i Roma, Italia.
PROMOVAX nyheter (på engelsk)


6.02.2013:
3rd International Strategy Conference on Occupational Health and Safety: Networking as a driving force for a culture of prevention, 6 - 8 February 2013, DGUV Congress Dresden, Germany Prof. Istvan Szilard made the presentation titled: PROMOVAX Europe – Migrants Vaccination, on behalf of the consortium

16-17.10.2012:
Prolepsis presented PROMOVAX at the «Childhood immunization: Progress, challenges and priorities for further action Conference», which was held by the European Commission in Luxembourg on the 16th & 17th of October 2012. You can find more information by following this link:
http://ec.europa.eu/health/vaccination/events/ev_20121016_en.htm
and you can access PROMOVAX presentation at:
http://ec.europa.eu/health/vaccination/docs/ev_20121016_co12_en.pdf

15-16.10.2012:
Prolepsis presented PROMOVAX at the EAHC press conference 2012: WHY IS IT IMPORTANT TO BE VACCINATED? Lessons learned from outbreaks of vaccine-preventable diseases. You can find more information as well as the powerpoint & poster presentation by following this link:
http://ec.europa.eu/eahc/health/EAHC_conference_2012_-_why_is_it_important_to_be_vaccinated.html

Deltakere i PROMOVAX


Deltakerne i PROMOVAX består av 11 partnere fra 8 land og ytterligere 12 bidragsytere fra 11 land.
Koordinator (prosjektleder):

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Greece
Partnere:

• Technische Universität Dresden – Tyskland
• Universitá degli Studi di Sassari – Italia
• SINTEF – Norge
• Nofer institute of Occupational Medicine – Polen
• University of Zagreb, Medical School – Kroatia
• Research Unit in Behaviour and Social Issues – Kypros
• University of Pécs – Ungarn
• Universitá degli Studi di Milano – Italia
• Istituto Superiore di Sanitá – Italia
• Cyprus University of Technology – Kypros
Andre bidragsytere:

• Public Health Institute – Albania
• Baskent University – Turkia
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Spania
• Institute of Occupational Health – Serbia
• WHO/Europe Occupational health – Tyskland
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Danmark
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgia
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Greece
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Spania
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Sverige
• National centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bulgaria
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

For mer informasjon om prosjektet, vennligst besøk prosjektets hjemmeside: www.promovax.eu
eller kontakt prosjektledelsen:
Eleni Patrozou MD, e.patrozou@prolepsis.gr eller Dina Zota MSc, d.zota@prolepsis.gr