If you can't view our newsletter, please click here
ISSUE 5, March 2013 www.promovax.eu

PROMOVAX je 3-godišnji projekt koji financira EU (predviđenoga trajanja od 2010.-2013. godine), čiji je cilj promicati procjepljivanje populacija migranata diljem Europe

U ovom broju:


PROMOVAX konzorcij trenutno priprema edukativni materijal o procjepljivanju namijenjen migrantima te skup metodoloških alata namijenjen zdravstvenim djelatnicima koji migrante procjepljuju. Kratak opis pripremljenih materijala možete naći u ovom glasilu.Kao dio naših nastojanja da prezentiramo relevantne projekte i inicijative, u ovom broju možete saznati više o jednoj od najboljih praksi procjepljivanja migranata, prepoznatoj i vrednovanoj u Njemačkoj.
NAJVAŽNIJI MATERIJALI KOJIMA JE REZULTIRAO PROMOVAX PROJEKT:
Edukativni materijal o procjepljivanju namijenjen migrantima i skup metodoloških alata namijenjen zdravstvenim djelatnicima

Kako bi pripremljeni materijal bio učinkovit i relevantan, odnosno sukladan potrebama ciljne skupine kojoj je namijenjen, PROMOVAX konzorcij istražio je razloge nedostatne procijepljenosti migranata, i to kako one čije korijene valja tražiti među samim migrantima, tako i one koje valja tražiti među zdravstvenim djelatnicima. Glavni izvori podataka korišteni u ovom istraživanju bili su analiza izvješća radne skupine zadužene za projektni zadatak PROMOVAX WP4 te druga objavljena tematska literatura. Uz to su pretraženi i kritički pregledani slični materijali korišteni u drugim projektima, napose onima koji su u okviru projektnoga zadatka PROMOVAX WP5 prepoznati i navedeni kao primjeri najbolje prakse.

U ožujku 2012. godine, tijekom sastanka stručnjaka uključenih u ovaj projekt i partnera na projektu, održanoga u Ateni, Grčka,  PROMOVAX konzorcij i pozvani stručnjaci su nakon kritičkoga pregleda rezultata gore opisanoga istraživanja donijeli odluku o sadržaju edukativnoga materijala namijenjenoga migrantima i sadržaju metodoloških alata namijenjenih zdravstvenim djelatnicima.

Pridruženi partneri PROMOVAX projekta susljedno su podijeljeni u dvije radne skupine: radnu skupinu zaduženu za pripremu edukativnoga materijala namijenjenoga migrantima i radnu skupinu zaduženu za pripremu skupa metodoloških alata namijenjenih zdravstvenim djelatnicima. Svaki je partner bio zadužen da priredi određene tematske cjeline za čiji konačni sadržaj, jezičnu korektnost i grafički dizajn krajnju odgovornost snosi vodeći projektni partner, Institut Prolepsis. Tijekom EU radionice održane od 27. do 28. lipnja u Bruxellesu, pripremljeni (radni) materijal potom je prezentiran stručnjacima za komunikaciju u zdravstvu, stručnjacima za zdravlje migranata, stručnjacima u domeni javnoga zdravstva i imunizacije te zdravstvenim djelatnicima koji skrbe za migrante, posrednicima koji pomažu premostiti kulturološki jaz između doseljenoga i domicilnoga stanovništva i predstavnicima migranata.

Nakon prikupljanja obola svih pridruženih i suradnih projektnih partnera, kao i ciljnih skupina na koje je ovaj projekt usmjeren, materijal je dovršen i preveden. Edukativni materijal namijenjen migrantima preveden je na 11 odabranih jezika kojima govore migranti, dok je skup metodoloških alata namijenjenih zdravstvenim djelatnicima preveden na 7 jezika kojima govore članovi konzorcija projektnih partnera.

Edukativni materijal o procjepljivanju namijenjen migrantima i skup metodoloških alata namijenjen zdravstvenim djelatnicima dostupni su na mrežnoj stranici projekta putem sljedeće poveznice:
http://www.promovax.eu/index.php/promovax/toolkits/too0

Termin rezerviran za zdravstveno savjetovanje Roma, osiguran u Domu zdravlja općine Frankfurt na Majni (Njemačka)

U regiji Frankfurt Rajna-Majna trenutno živi oko 2000 Roma i Manuša (Sinta) – migranata, većinom doseljenika iz država Istočne Europe.

Dom zdravlja u Frankfurtu na Majni već nekoliko godina tjedno osigurava savjetodavne termine za migrante i izbjeglice romskoga podrijetla. Ova zdravstvena ustanova takvim bolesnicima pruža besplatne usluge zdravstvenog savjetovanja i liječenja, poštujući pritom njihovu anonimnost. Lokalni Dom zdravlja ovaj je savjetodavni termin uveo još 1997. godine i od tada se on kontinuirano osigurava svake srijede od 14 do 18 sati. Zdravstveni tim koji skrbi za ovakve bolesnike čine liječnik koji govori romski, angažiran kao vanjski suradnik na određeno vrijeme te zdravstveni djelatnici (pedijatri, medicinske sestre) - zaposlenici općinskoga Doma zdravlja.

Uz zdravstveno savjetovanje, bolesnicima su osigurani besplatni lijekovi plaćeni iz budžetskih sredstava grada Frankfurta na Majni.

Uz to, migrantima su osigurane i druge usluge, poput centra za dnevni boravak djece. Centar za dnevni boravak djece “Schaworalle” osnovan je 1996. godine izrijekom u svrhu ispomoći romskim obiteljima, a u svome se djelovanju rukovodi narodnosnim identitetom, kulturom, poviješću i tradicijom Roma. Ovaj centar uspješno surađuje s pedijatrijskom zdravstvenom službom općinskoga Doma zdravlja, koja pruža zdravstvene usluge iz domene prevencije. Jedan od primjera njihove uspješne suradnje su procjepljivanja provedena u suradnji s roditeljima, djecom i liječnicima.

Za podrobnije informacije molimo posjetite sljedeće poveznice:
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Humanitaer_de_bf_abA5.pdf
http://www.foerdervereinroma.de/
SASTANCI ORGANIZIRANI U SKLOPU PROMOVAX PROJEKTA


15-16.04.2013:
5. sastanak projektnih partnera

Peti i zadnji sastanak projektnih partnera – sudionika PROMOVAX projekta, održat će se u Rimu, Italija.
NOVOSTI VEZANE UZ PROMOVAX PROJEKT


6.02.2013:
3. međunarodna strateška konferencija o zdravlju i sigurnosti na radu: Umrežavanje kao pokretačka sila kulture prevencije, 6. – 8. veljače 2013., DGUV kongres Dresden, Njemačka U ime konzorcija, prezentaciju pod naslovom „PROMOVAX Europa – Procjepljivanje migranata“ iznio je prof. Istvan Szilard

16-17.10.2012:
Institut Prolepsis prezentirao je PROMOVAX projekt na konferenciji nazvanoj „Procjepljivanje u djetinjstvu: ostvareni napreci, izazovi s kojima smo suočeni i prioriteti budućega djelovanja“, koja je u organizaciji Europske komisije održana u Luksemburgu od 16. do 17. listopada 2012. godine. Podrobnije informacije možete pronaći putem sljedeće poveznice:
http://ec.europa.eu/health/vaccination/events/ev_20121016_en.htm
a prezentaciji PROMOVAX projekta možete pristupiti na:
http://ec.europa.eu/health/vaccination/docs/ev_20121016_co12_en.pdf

15-16.10.2012:
Institut Prolepsis prezentirao je PROMOVAX projekt na tiskovnoj konferenciji EAHC-a, održanoj 2012. godine:ZAŠTO JE VAŽNO CIJEPITI SE? Čemu su nas naučile epidemije bolesti koje je moguće spriječiti cijepljenjem. Podrobnije informacije, kao i PowerPoint i poster prezentaciju možete pronaći putem sljedeće poveznice:
http://ec.europa.eu/eahc/health/EAHC_conference_2012_-_why_is_it_important_to_be_vaccinated.html

Partneri na PROMOVAX projektu


Na PROMOVAX projektu sudjeluje 11 pridruženih partnera iz 8 zemalja i 12 suradnih partnera iz 11 zemalja.
Glavni partner:

• Institut za preventivnu medicinu, zdravstvenu ekologiju i medicinu rada, Prolepsis – Grčka
Pridruženi partneri:

• Tehničko Sveučilište Dresden – Njemačka
• Sveučilište u Sassariju – Italija
• Zaklada SINTEF – Norveška
• Institut za medicinu rada Nofer – Poljska
• Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet – Hrvatska
• RUBSI – Odjel za bihevioristička i društvena istraživanja – Cipar
• Sveučilište u Pečuhu – Mađarska
• Sveučilište u Milanu – Italija
• Nacionalni institut za javno zdravstvo – Italija
• Cyprus University of Technology – Cipar
Suradni partneri:

• Institut za javno zdravstvo – Albanija
• Sveučilište u Baskentu – Turska
• Bolnica de Sabadell. Bolnički konzorcij Parc Tauli'. Autonomno sveučilište u Barceloni – Španjolska
• Institut za medicinu rada – Srbija
• SZO/Europa, Odsjek za medicinu rada – Njemačka
• SZO/Europa, Organizacijske jedinice zadužene za zarazne bolesti – Danska
• Medicinski fakultet Alpert Sveučilišta Brown – SAD
• Međunarodna organizacija za (IOM), Odsjek za zdravlje migranata (MHD) – Belgija
• Institut za epidemiologiju, preventivnu medicinu i javno zdravstvo – Grčka
• Nacionalna škola zdravlja. Zdravstveni institut Carlos III. Ministarstvo znanosti i inovacija – Španjolska
• Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) – Švedska
• Nacionalni centar za infektivne i parazitarne bolesti (NCIPD) – Bugarska
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

Za više informacija o projektu molimo posjetite mrežnu stranicu : www.promovax.eu
ili kontaktirajte voditeljice projekta
Eleni Patrozou MD, e.patrozou@prolepsis.gr ili Dina Zota MSc, d.zota@prolepsis.gr