If you can't view our newsletter, please click here
Τεύχος 5, Mάρτιος 2013 www.promovax.eu

Το PROMOVAX είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα (2010-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην προώθηση των εμβολιασμών στους μετανάστες της Ευρώπης.

Σε αυτό το τεύχος:


Οι εταίροι του προγράμματος PROMOVAX, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τον εμβολιασμό των μεταναστών, καθώς και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας που πραγματοποιούν εμβολιασμούς σε μετανάστες.  Σύντομη περιγραφή του υλικού, που έχει αναπτυχθεί, παρουσιάζεται σε αυτό το τεύχος.Με στόχο την παρουσίαση συναφών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές για την ανοσοποίηση των μεταναστών, όπως αυτές καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν στη Γερμανία.
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROMOVAX:
Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τον εμβολιασμό των μεταναστών και εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας

Με σκοπό την ανάπτυξη υλικού, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ομάδος στόχου, οι εταίροι του προγράμματος PROMOVAX διερεύνησαν τις αιτίες της ελλιπούς ανοσοποίησης των μεταναστών, τόσο σε επίπεδο μεταναστών όσο και σε επίπεδο επαγγελματιών υγείας. Οι κύριες πηγές, όπου βασίστηκε η συγκεκριμένη έρευνα, ήταν η ανάλυση των αποτελεσμάτων του 4ου Πακέτου Εργασίας του Προγράμματος (PROMOVAX WP4), καθώς και η βιβλιογραφική ανασκόπηση άλλων δημοσιευμένων μελετών. Επιπλέον, παρόμοιο υλικό το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλα προγράμματα, και ειδικότερα προγράμματα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στις βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές καταγράφηκαν στο 5ο Πακέτο Εργασίας του Προγράμματος (PROMOVAX WP5), επισημάνθηκαν και αναλύθηκαν.

Τον Μάρτιο του 2012, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αθήνα, οι εταίροι του προγράμματος και οι προσκεκλημένοι ειδικοί εμπειρογνώμονες, αφού εξέτασαν τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας, αποφάσισαν για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού για τους μετανάστες και το εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας.

Στη συνέχεια, οι εταίροι του προγράμματος PROMOVAX χωρίστηκαν σε δύο ομάδες εργασίας: στην ομάδα εργασίας σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό για τους μετανάστες και στην ομάδα εργασίας σχετικά με το  εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες της υγείας. Καθένας από τους εταίρους ανέλαβε την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, με τον συντονιστή, το Ινστιτούτο Prolepsis, να έχει την τελική ευθύνη για το περιεχόμενο, τη γλωσσική και τη γραφιστική επιμέλεια.  Το προσχέδιο του υλικού που αναπτύχθηκε, παρουσιάστηκε σε ειδικούς στους τομείς της επικοινωνίας της υγείας, της υγείας των μεταναστών, και της δημόσιας υγείας καθώς και σε επαγγελματίες της υγείας που ασχολούνται με μετανάστες, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και εκπροσώπους μεταναστών, στο πλαίσιο  ευρωπαϊκού σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Με τη συνεισφορά όλων των εταίρων και συνεργατών, καθώς και με τη συμβολή των ίδιων των ομάδων στόχων, το υλικό οριστικοποιήθηκε και μεταφράστηκε. Το εκπαιδευτικό υλικό για τους μετανάστες μεταφράστηκε σε 11 γλώσσες που επιλέχθησαν μεταξύ αυτών που μιλούν οι μετανάστες και το εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες της υγείας μεταφράστηκε στις 7 γλώσσες των συνεργαζόμενων εταίρων του προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τον εμβολιασμό των μεταναστών και το εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες της υγείας είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο του προγράμματος:
http://www.promovax.eu/index.php/promovax/toolkits/too0

Συμβουλευτική Ώρα για τους Ρομά στο Δημοτικό Γραφείο Υγείας της Φρανκφούρτης και του Μαϊν

Στην περιοχή της Φρανκφούρτης-Μαϊν, ζουν σήμερα περίπου 2.000 Ρομά και Sinti, με την πλειοψηφία αυτών να έχουν μεταναστεύσει από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Τα τελευταία χρόνια, το Γραφείο Υγείας της Φρανκφούρτης και του Μαϊν προσφέρει εβδομαδιαίες συμβουλευτικές συνεδρίες για μετανάστες και πρόσφυγες. Το Γραφείο προσφέρει δωρεάν ιατρικές συμβουλές και φροντίδα, σεβόμενο ταυτόχρονα την ανωνυμία των ασθενών του. Από το 1997 που θεσπίστηκε η συμβουλευτική ώρα, οι υπηρεσίες προσφέρονται κάθε Τετάρτη μεταξύ 2-6 μμ στο τοπικό Γραφείο Υγείας. Το Γραφείο στελεχώνεται από έναν Ρουμανόφωνο γιατρό που δουλεύει ως εξωτερικός συνεργάτης και από ιατρικό προσωπικό (παιδιάτρους, νοσοκόμες) που εργάζεται για το Δημοτικό Γραφείο Υγείας.

Εκτός από τις  ιατρικές συμβουλές, στους ασθενείς προσφέρονται και δωρεάν φάρμακα, η δαπάνη των οποίων εξασφαλίζεται από τον προϋπολογισμό της πόλης της Φρανκφούρτης και του Μαϊν.

Παρέχονται, επίσης, και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Το κέντρο ημερήσιας φροντίδας «Schaworall» ιδρύθηκε το 1996 και απευθύνεται ειδικότερα σε οικογένειες Ρομά, εστιάζοντας στην ταυτότητα, την κουλτούρα  και τις παραδόσεις τους. Το κέντρο συνεργάζεται επιτυχώς με την παιδιατρική υπηρεσία του  Δημοτικού Γραφείου Υγείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιτυχημένου  έργου τους είναι η πραγματοποίηση  εμβολιασμών με τη συνεργασία γονέων, παιδιών και γιατρών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:
http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Humanitaer_de_bf_abA5.pdf
http://www.foerdervereinroma.de/
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ PROMOVAX


15-16.04.2013:
5η Συνάντηση Εταίρων

Η 5η και τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος PROMOVAX πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, Ιταλία.
ΝΕΑ ΤΟΥ PROMOVAX


6.02.2013:
3ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας: Η διασύνδεση ως κινητήριος δύναμη για την εμπέδωση κουλτούρας πρόληψης, 6-8 Φεβρουαρίου 2013, στο συνεδριακό κέντρο DGUV στη Δρέσδη, Γερμανία.
Ο καθηγητής Istvan Szilard, εκ μέρους των εταίρων του προγράμματος, έκανε παρουσίαση με τίτλο “PROMOVAX Ευρώπη – Εμβολιασμός Μεταναστών”

16-17.10.2012:
Το Ινστιτούτο Prolepsis παρουσίασε το πρόγραμμα PROMOVAX στο Συνέδριο «Παιδικός εμβολιασμός»: Πρόοδος, προκλήσεις και προτεραιότητες για περαιτέρω δράσεις», το οποίο  οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Λουξεμβούργο στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/health/vaccination/events/ev_20121016_en.htm
Η παρουσίαση του προγράμματος PROMOVAX είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/health/vaccination/docs/ev_20121016_co12_en.pdf

15-16.10.2012:
Το Ινστιτούτο Prolepsis, παρουσίασε το πρόγραμμα PROMOVAX στη συνέντευξη τύπου του EAHC:“Γιατί είναι σημαντικό να εμβολιαστώ; Μαθήματα από επιδημίες ασθενειών που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με τον εμβολιασμό”. Περισσότερες πληροφορίες, την παρουσίαση καθώς και τη σχετική αφίσα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/eahc/health/EAHC_conference_2012_-_why_is_it_important_to_be_vaccinated.html

Εταίροι του Προγράμματος


Η διεθνής συνεργασία του PROMOVAX περιλαμβάνει 11 Εταίρους και 12 Συνεργαζόμενους Φορείς από συνολικά 17 χώρες.
Συντονιστής:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Ελλάδα
Συμμετέχοντες:

• Technische Universität Dresden – Γερμανία
• Universitá degli Studi di Sassari – Ιταλία
• The SINTEF Foundation – Νορβηγία
• Nofer institute of Occupational Medicine – Πολωνία
• University of Zagreb, Medical School – Κροατία
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Κύπρος
• University of Pécs – Ουγγαρία
• Universitá degli Studi di Milano – Ιταλία
• Istituto Superiore di Sanitá – Ιταλία
• Cyprus University of Technology – Κύπρος
Συνεργαζόμενοι Φορείς:

• Public Health Institute – Αλβανία
• Baskent University – Τουρκία
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Ισπανία
• Institute of Occupational Health – Σερβία
• WHO/Europe Occupational Health – Γερμανία
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Δανία
• Alpert Medical School of Brown University – Ηνωμένες Πολιτείες
• International Organization for Migration (IOM), Migration Health Division (MHD) – Βέλγιο
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Ελλάδα
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Ισπανία
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Σουηδία
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Βουλγαρία
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.promovax.eu
ή να επικοινωνήσετε με την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος:
Ελένη Πατρόζου, M.D., e.patrozou@prolepsis.gr ή Ντίνα Ζώτα, MSc, d.zota@prolepsis.gr