If you can't view our newsletter, please click here
ISSUE 3, April 2012 www.promovax.eu
PROMOVAX is a 3-year EU-funded project (2010-2013) aiming to promote immunizations among migrant populations in Europe.
I denne utgaven:


1. Immuniseringspraksis overfor migranter ble identifisert og evaluert i løpet av den femte arbeidspakken i PROMOVAX- prosjektet. Indeksen for beste praksis er nå tilgjengelig på prosjektets nettsider.

2. Basert på de beste praksisene som ble identifisert samt behovsvurderingen som ble gjort knyttet til vaksinering/immunisering innenfor den fjerde arbeidspakken i prosjektet ("kartlegging av EU migrant opprinnelse og tilgang til vaksinasjoner"), ble anbefalinger om vaksinering av migranter utviklet. En kort oversikt over anbefalingene inngår i dette nyhetsbrevet.3. Til slutt, som en del av vårt arbeid for å presentere relevante prosjekter og tiltak så kan du lære mer om Migrant Clinicians Network.

4. Oversikt fra det fjerde prosjekt-/partnermøtet.
1. Vaksinering av migranter – beste praksis i EU:


Vi har identifisert i alt 33 programmer som er hensiktsmessige å vurdere og skåre i henhold til ‘Migrant Vaccination Best Practice Evaluation Tool’, som er et resultat av vår felles innsats. Indeksen for beste praksis er nå tilgjengelig på prosjektets nettsider
http://www.promovax.eu/index.php/promovax/vaccination/vac3
2. Anbefalinger om vaksinering av migranter:


Basert på en bred innsamling og analyse av pågående praksiser knyttet til vaksinering av migranter så anbefaler PROMOVAX- konsortiet en innføring og / eller tilpasning av landets systemer for å vaksinere migranter som tilfredsstiller de følgende kriteriene:

  1. Et effektivt vaksinasjonsprogram overfor migranter bør løpe kontinuerlig og være bærekraftig, og det bør også ta hensyn til målgruppens tilgjengelighet (eks immuniseringsklinikker med fleksible åpningstider, eller tjenester som er tilgjengelige på ettermiddagen eller om kvelden).
  2. Språkbarrieren hindrer utnyttelse av helsetjenester. Språkbarrieren kan rettes ved bruk av tolk. En avgift for bruk av tolk bør frarådes. I tillegg er det veldig nyttig å ha helsepersonell og leger som snakker språket til ulike minoritetsgrupper (når det er mulig), spesielt i områder hvor kunnskap om det nasjonale språket er begrenset. 
  3. Immuniseringsprogrammer bør ta hensyn til kulturelt mangfold og bruke "cultural mediators" for å overvinne denne barrieren. Rollen til disse kulturelle meklerne strekker seg utover det å oversette. Typisk for vellykkede immuniseringspraksiser er at disse personene er trent for å fungere som lærere, som helsefremmende aktører og rett og slett som navigatører for innvandrerfamilier.
  4. Kostnader kan være et stort hinder mot effektive vaksinasjonsprogrammer. For å bedre tilgangen til vaksinasjoner, bør vaksiner gis gratis til migranter. Vellykkede vaksineringsinitiativer har bl.a. vært kjennetegnet av at de har sikret finansiering.
  5. Et godt forberedt program skal gi vaksiner som tar hensyn til de individuelle egenskapene til hver migrant
  6. Vellykkede immuniseringspraksiser blir overvåket og evaluert på sentralt og regionalt nivå i forhold til kvaliteten på aktiviteter og de resultater som oppnås (output- indikatorer, både for kvantitative og kvalitative aspekter).
  7. Datainnsamling og forskning om innvandreres helse og sosioøkonomisk status er avgjørende for å skape et mer detaljert og realistisk bilde a situasjonen for målgruppen.
  8. Bruk av register og vaksinasjonskort anbefales for å lette den videre vurdering av resultatene og er samtidig avgjørende for å skape en konsistent database over migranters helsetilstand.
3. "The Migrant Clinicians Network" –presentasjon av en beste praksis- modell for vaksinering av migranter


The Migrant Clinicians Network (MCN) består av over 10.000 amerikanske helsearbeidere i alle disipliner som fremmer rettferdighet i helsevesenet for bostedsløse fattige. Migrant-sentrert vaksinasjonstilgang, sikkerhet, utdannelse, og ferdigstillelse har vært programmets mål de siste tjue årene, med flere store satsinger som støtter dette arbeidet.  Med sentrale kontorer i Austin, Texas, så jobber MCN med over 700 føderalt finansierte helsestasjoner samt andre helseavdelinger, lokale organisasjoner og universiteter.

I et nylig avsluttet program samarbeidet MCN med Centers for Disease Control, for å forbedre immuniseringsrater blant migranter på nasjonalt, statlig og lokalt nivå. Lokale helsearbeidere, kalt promotoras for den hispaniske migrantbefolkningen, var lokalisert i klinikker samt i meksikanske konsulater. De sørget for kulturelt tilpasset utdanning i vaksinering/immunisering og arrangerte immuniseringskampanjer eller tilgang til lokale klinikker. Enkle fotonoveller og kulturelt tilpassede DVD-er som adresserte smittsomme sykdommer og immunisering ble utviklet og distribuert over hele landet.

Klinikerne tilbyr assistanse når det gjelder å måle lokale immuniseringsnivåer i ulike migrantgrupper, gi informasjon om de spesielle immuniseringsbehovene blant omreisende og innvandrere, å påskynde prosessen med å få på plass en tidsplan for vaksinering av migrerende personer, samt å fremme en livslang immuniseringsoppfølging som er tilpasset svake leseferdigheter og som er pasientorientert.

Nytt arbeid inkluderer en kobling av influensavaksinekampanjer med en "beskyttende" strategi for TdaP for å forebygge kikhoste i mobile populasjoner.

Dette arbeidet er en respons på data om helsemessige ulikheter som viser at eldre spanske innvandrere hadde lavest sannsynlighet for å få influensavaksine, samt kikhosteepidemien i California i 2010 som krevde livet til ti hispaniske spedbarn, med ytterligere et spedbarns-dødsfall rapportert i staten Washington. Dette nye arbeidet vil være fokusert på meksikanske konsulater over hele USA i tillegg nettsteder for tradisjonelle helsestasjoner. Oppsøkende arbeid og formidling av vaksiner på arbeidsplasser og i boligområder er også en del av MCNs tradisjonelle metoder.

For flere detaljer og tilgang til vårt gratis vaksinasjonsmaterialegå til
http://www.migrantclinician.com
eller kontakt Dr. Jennie McLaurin, MD MPH på jmclaurin@migrantclinician.com.
4. Det fjerde partnermøtet I PROMOVAX-prosjektet


Det fjerde partnermøtet i PROMOVAX- prosjektet ble avholdt i Athen, Hellas (mars 2012) med deltakelse av alle tilknyttede partnere samt inviterte samarbeidspartnere og eksperter.

Eksperter fra WHOs regionkontor for Europa, IOM og ECDC, samt eksperter på utvikling av helserelaterte "toolkits" fra Ethno-Medical Center i Tyskland og fra Migrant Clinican Network-(USA) ble invitert til å gi sine innspill

Hovedmålet med møtet var å utvikle pedagogisk materiell for helsepersonell og innvandrere. Vennligst finn agendaen for møtet på prosjektets hjemmeside
http://www.promovax.eu
PROMOVAX- møter


05.03.2012
Fjerde partnermøte
Athen, Hellas (5 mars 2012)

EU workshop ble gjennomført i Brussel I slutten av juli 2012.
PROMOVAX Nyheter


2nd National Conference of the Forum of Public Health and Social Medicine, Larissa, Greece,
25-27.11.2011

En muntlig presentasjon av PROMOVAX- prosjektet ble gitt a Dr. Eleni Patrozou
Deltakere i PROMOVAX


Deltakerne i PROMOVAX består av 11 partnere fra 8 land og ytterligere 12 bidragsytere fra 11 land.
Koordinator (prosjektleder):

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Greece
Partnere:

• Technische Universität Dresden – Tyskland
• Universitá degli Studi di Sassari – Italia
• SINTEF – Norge
• Nofer institute of Occupational Medicine – Polen
• University of Zagreb, Medical School – Kroatia
• Research Unit in Behaviour and Social Issues – Kypros
• University of Pécs – Ungarn
• Universitá degli Studi di Milano – Italia
• Istituto Superiore di Sanitá – Italia
• Cyprus University of Technology – Kypros
Andre bidragsytere:

• Public Health Institute – Albania
• Baskent University – Turkia
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Spania
• Institute of Occupational Health – Serbia
• WHO/Europe Occupational health – Tyskland
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Danmark
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgia
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Greece
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Spania
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Sverige
• National centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bulgaria
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

For mer informasjon om prosjektet, vennligst besøk prosjektets hjemmeside: www.promovax.eu
eller kontakt prosjektledelsen:
Eleni Patrozou MD, e.patrozou@prolepsis.gr eller Dina Zota MSc, d.zota@prolepsis.gr