If you can't view our newsletter, please click here
3. szám, 2012. április www.promovax.eu
PROMOVAX projekt egy 3 éves, EU által finanszírozott (2010-2013) program,
amely a migráns populációk immunizációjának javítását célozza Európára fókuszálva
A kiadvány tartalmából:


1. A PROMOVAX projekt 5.workpackage-ében, az Európában, valamint a bevándorlás szempontjából klasszikus célországok úgy, mint az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, és Ausztráliában alkalmazott, migránsok immunizációját célzó programok összegyűjtésére és értékelésére került sor. A leghasznosabbnak ítélt, u.n. ’best practice’ programok gyűjteménye elérhető a projekt honlapján.

2. Az leghasznosabbnak ítélt programok, valamint a 4. munkacsomagban elvégzett védőoltással kapcsolatos igényfelmérés, továbbá „az EU-ban tartózkodó migránsok eredetének és az immunizációhoz való hozzáférésének feltérképezése” alapján egy, a migránsok immunizációjára vonatkozó ajánlás került kidolgozásra. Az ajánlás rövid összefoglalását is tartalmazza jelen hírlevelünk.3. Végül, erőfeszítéseinknek köszönhetően - amely releváns projektek és kezdeményezések bemutatására irányult - többet is megtudhat, a migráns populációt érintő kérdésekben hosszú múlttal és kiterjedt tapasztalatokkal rendelkező, Amerikai Egyesült Államokbeli partnereink által összegyűjtött és értékelt immunizációs gyakorlatról.

4. A negyedik partnertalálkozó áttekintése.
1. Migráns vakcináció - a leghasznosabbnak bizonyult gyakorlatok az EU-ban:


A PROMOVAX Konzorcium 33 olyan programot azonosított, amely megfelelt a 'Migrant Vaccination Best Practice Evaluation Tool' értékelési és pontozási szempontrendszerének.

A leghasznosabbnak/ legértékesebbnek bizonyult gyakorlatok indexált gyűjteménye már elérhető a
http://www.promovax.eu/index.php/promovax/vaccination/vac3
2. Ajánlások a migráns immunizációra vonatkozóan:


A jelenleg is folyamatban lévő, migránsokat célzó immunizációs programok- az EU egészére kiterjedő - összegyűjtése és analízise alapján a PROMOVAX Konzorcium azokat ajánlja országos vagy EU régió szintű bevezetésre és/ vagy adaptációra, amelyek teljesítik a következő kritériumokat:

  1. A hatékony migránsokat célzó vakcinációs program folyamatos és fenntartható kell, hogy legyen és figyelembe kell vennie a célcsoport elérhetőségének lehetőségeit is (pl. Védőoltást szolgáltató klinikák rugalmas nyitva tartási idővel, vagy a szolgáltatások legyenek elérhetőek délután vagy este).
  2. A nyelvi akadályok gátolják az egészségügyi szolgáltatások hatékony kihasználását. Ezeket a nyelvi akadályokat tolmácsok segítségével lehetne megoldani. A tolmácsok alkalmazásának költségei azonban sajnos nehezítik a program beveztetését. Továbbá, amennyiben lehetséges, kifejezetten hasznosnak bizonyul, ha az egészségügyi személyzet es az orvosok is beszélik a kisebbségi csoportok nyelvét, különösen azokon a területeken, ahol a hivatalos nemzeti nyelv ismerete korlátozott. 
  3. Az immunizációs programoknak figyelembe kell venniük a kulturális sokszínűséget; a a nehézségek áthidalására kulturális mediátort kell alkalmazni. A kulturális mediátor szerepe túlmutat a fordításon. A sikeres, migránsokat célzó vakcinációs programokban a megfelelően képzett kulturális mediátorok oktatóként, támogatóként, ill. segítőként működnek közre az egészséggel, egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos kérdésekben a migráns családok segítése érdekében.
  4. A hatékony oltási programokkal szemben az egyik legfőbb akadályt a költségek jelenthetik. Az immunizációhoz való hozzáférés javításának érdekében a védőoltásokat ingyenesen kellene biztosítani a bevándorlók számára. A sikeres immunizációs kezdeményezések finanszírozását jó lenne, ha többféle forrásból lehetne biztosítani.
  5. A jól megtervezett programnak olyan védőoltásokat kellene biztosítania, amely figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat/ igényeket is minden migráns esetében.
  6. A védőoltási programok sikerének mértékét központi és területi szinten is vizsgálni és értékelni kellene a tevékenységek minőségének és eredményének szempontjából (kimeneti mutatók, mind kvantitatív, mind kvalitatív szemszögből).
  7. A migránsok egészségi és társadalmi-gazdasági státuszát illető adatgyűjtés és kutatás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy részletesebb és reálisabb képet kapjunk a célcsoport helyzetéről.
  8. Javasolt a regisztrációs tevékenység és az immunizációs adatkártya használata annak érdekében, hogy megkönnyítsék az eredmények további értékelését, valamint lényeges szerepük lehet egy konzisztens migráns egészségügyi adatbázis létrehozásában is.
3. The Migrant Clinicians Network - A leghasznosabb gyakorlati modell bemutatása a migráns immunizáció területén


A Migrant Clinicians Network (MCN) valamennyi tudományterületről, több mint 10 000 Amerikai Egyesült Államokbeli egészségügyi dolgozót foglal magába, akik a vándorló, szegénységben élő rétegek igazságos egészségügyi ellátását támogatják. Az elmúlt 20 évben számos, e tevékenységet támogató, nagyszabású kezdeményezés született a célkitűzések megvalósítása érdekében, mint például a migráns-centrikus immunizáció elérhetővé, biztonságossá tétele, oktatása, és megvalósítása. Az MCN központi irányítással működik több mint 700, államilag finanszírozott klinika, valamint sok más egészségügyi intézmény, közösségi szervezet és egyetem részvételével.

A legutóbb megvalósított program során – az atlantai Centers for Disease Control (CDC) együttműködésével - a bevándorlók immunizációs rátájának nemzeti, állami és helyi szinten való javítását tűzték ki célul. A spanyol ajkú bevándorlók által “promotoras”-nak nevezett közösségi egészségügyi dolgozók a klinikákon, valamint a mexikói konzulátusokon kaptak helyet. A célcsoport kulturális hátterének megfelelő védőoltással kapcsolatos oktatást biztosítottak és oltási kampányokat szerveztek vagy hozzáférést biztosítottak a helyi klinikai ellátáshoz. A védőoltásokkal megelőzhető betegségeket és immunizációs kérdéseket célzó, alacsony műveltségűeknek szóló fotónovellákat (comics), valamint a kulturális háttérnek megfelelően összeállított DVD-ket szerkesztettek és terjesztettek országszerte.

A klinikusoknak szóló útmutatók segítséget nyújtanak a vándorló közösségek helyi immunizációs arányának mérésében, az utazók és bevándorlók speciális immunizációs szükségleteit célzó oktatásban, a bevándorlókra irányuló gyorsított vakcinációs ütemterv kialakításában és az alacsony műveltségűeknek szóló, páciensorientált, élethosszig tartó immunizációs ellátásban.

A szervezet új tevékenysége az influenza elleni oltási kampány és a TdaP (dTap), szamárköhögés elleni vakcinával végzett u.n. “CoCooning” stratégia összekapcsolását foglalja magába. Ez a munka válaszul szolgál az egészségügyi egyenlőtlenségekre. Felmérések szerint az idős spanyol ajkú bevándorlók kapnak influenza elleni védőoltást a legkisebb eséllyel. A 2010-es kaliforniai szamárköhögés-járvány 10, spanyol nyelvterületről származó csecsemő életét követelte, továbbá egy Washington állambeli bevándorló csecsemő halálát okozta. Ez az új kezdeményezés az Egyesült Államokban található mexikói konzulátusokra fog koncentrálni, méghozzá a hagyományos egészségügyi intézményrendszer oldaláról. A kutató munka és a vakcinák munkahelyen és lakóhelyeken való biztosítása is része az MCN jól bevált módszereinek.

További részletekért és az ingyenesen elérhető védőoltási anyagokért kérjük, látogasson el a
http://www.migrantclinician.com
oldalra és vegye fel a kapcsolatot Dr. Jennie McLaurin-nal a jmclaurin@migrantclinician.com keresztül.
4. PROMOVAX partnertalálkozó


A PROMOVAX projekt 4. találkozójára Athénban került sor a projektben részt vevő partnerek, valamint meghívott együttműködő szervezetek és szakértők részvételével. A találkozó legfőbb célkitűzése az egészségügyi szakembereknek és migránsoknak szóló, a migránsok vakcinációját támogató oktatási anyagok fejlesztése volt. A rendezvényre az WHO Európai Irodájának, az IOM és az ECDC szakértőinek, valamint az Ethno-Medical Center (Németország) és a Migrant Clinican Network (USA), az egészségügyi módszertani ajánlás csomag (eszköztár - toolkit) fejlesztéséért felelős szakemberei kaptak meghívást, hogy tapasztalataikkal hozzájáruljanak a projekt sikeréhez.
PROMOVAX Találkozók


EU-szintű workshop
EU-szintű workshop kerül megrendezésre Brüsszelben 2012. június 28-29-én

4. partnertalálkozó
PROMOVAX – 4. partnertalálkozó – Athénban (Görögország) került megrendezésre 2012. március 5-én
PROMOVAX Hírek


2nd National Conference of the Forum of Public Health and Social Medicine, Larissa, Greece,
25-27.11.2011

A PROMOVAX-ról szóló előadást Dr. Eleni Patrozou készítette
PROMOVAX Konzorcium


A PROMOVAX partnerség magába foglal 11 társult partnert 8 országból és 12 együttműködő partnert 11 országból.
Fő Partner:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Görögország
Társult partnerek:

• Technische Universität Dresden – Németország
• Universitá degli Studi di Sassari – Olaszország
• The SINTEF Foundation – Norvégia
• Nofer institute of Occupational Medicine – Lengyelország
• University of Zagreb, Medical School – Horvátország
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Ciprus
• University of Pécs – Magyarország
• Universitá degli Studi di Milano – Olaszország
• Istituto Superiore di Sanitá – Olaszország
• Cyprus University of Technology – Ciprus
Együttműködő partnerek:

• Public Health Institute – Albánia
• Baskent University –Törökország
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Spanyolország
• Institute of Occupational Health – Szerbia
• WHO/Europe Occupational Health – Németország
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Dánia
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgium
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Görögország
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Spanyolország
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Svédország
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bulgária
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

A projekttel kapcsolatos bővebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.promovax.eu
vagy lépjen kapcsolatba a projekt vezetőivel:
Eleni Patrozou M.D., e.patrozou@prolepsis.gr
Dina Zota MSc, d.zota@prolepsis.gr