If you can't view our newsletter, please click here
2. szám, 2011. szeptember www.promovax.eu
A kiadvány tartalmából:


1. Nemrég lezárult a PROMOVAX projekt első éve, és mostanra már elérhetővé váltak az „Európai Unió területén tartózkodó migránsok származásának és immunizációhoz való hozzáférésének feltérképezése” (Mapping of EU migrants’ origin and access to immunizations) elnevezésű munkacsomag eredményei.

2. 2011 áprilisában a magyarországi Pécsett találkozott minden társult tag és számos együttműködő partner. Egyebek között egy olyan értékelési szempontrendszert fejlesztettek ki, amelynek segítségével jelenleg meghatározzák melyek azok a leghasznosabb gyakorlatok a migránsok immunizációja területén a partnerországokban, valamint a kiválasztott, migráció területén nagy múltra visszatekintő országokban, úgy mint USA, Kanada, Ausztrália stb.3. Végül, releváns projektek és kezdeményezések bemutatására irányuló erőfeszítéseink részeként, többet is megtudhat a pécsi találkozón is ismertetett „Migránsokkal a migránsokért – Interkulturális egészség mindenkinek” (With Migrants for Migrants – Intercultural Health for All) elnevezésű programról, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a szociális szempontból perifériára szorult csoportok befogadását célzó legkiválóbb programként ismert el.
1. Értékelés a migránsok hozzáférési lehetőségeiről az egészségügyi alapellátáshoz és immunizációhoz Európában – rövid áttekintés


A WP 4 (a projekt 4. sz. munkacsomagja) céljai:

- a partnerországokban tartózkodó migránsok származásának és demográfiai jellemzőinek azonosítása,
- a rendelkezésre álló migránsokra vonatkozó immunizációs politikák, jogszabályok és gyakorlatok gyűjtése a projektben részt vevő nyolc Európai Uniós országban.


Az alkalmazott módszertan irányított irodalmi áttekintésből, valamint szakemberekkel és releváns hatóságokkal készített kvalitatív interjúkból és kapcsolatfelvételből állt. Az immunizációs lehetőségeket olyan helyszínek feltérképezésével tanulmányozták, ahol a legális és illegális migránsok védőoltásokat kaphatnak.


A tapasztalatok rövid bemutatása:

• Az elmúlt öt évben a partnerországokba érkező bevándorlók demográfiai jellemzői nagy változatosságot mutatnak és magukba foglalnak mind EU-s és EU-n kívüli országokat is.

• Minden partner tagállamban hozzáférhető volt az információ az elmúlt öt évben a fogadó országokban regisztrált védőoltással megelőzhető betegségek (Vaccine Preventable Diseases, VPD) számáról. Nem lehetett különbséget tenni migráns és fogadó országbeli populációhoz köthető esetek között, mivel egyik partnerországban sem nemzetiség alapján gyűjtik az egészségügyi adatokat. Bevándorló specifikus információkra viszont találtak a kiadott irodalomban, nagyrészt a közelmúltbeli és jelenleg is folyó járványkitöréseket leíró gyors jelentések formájában.

• Összességében, tekintettel az érintett védőoltással megelőzhető betegségekre az európai partnerországok listáján a varicella (bárányhimlő) egy azon betegségek közül, amelyek úgy tűnnek, hogy több országot érintenek, ráadásul számottevő a regisztrált esetek számának növekedése az elmúlt években. Továbbá, annak ellenére, hogy az Egészségügyi Világszervezet célja volt 2010-ben felszámolni a kanyarót és a veleszületett rubeolát, és annak ellenére, hogy megújította e kötelezettségvállalását 2015-ig, a közelmúltban számos regisztrált kanyaró járványkitörés volt Európában, amely tovább erősíti, hogy kihívást jelentő cél volt a kanyarómentes Európa 2010-re. Meg kell jegyezni, hogy nagy különbségek fedezhetőek fel az európai országok VPD megfigyelő rendszerei között, így megnehezítve a tagállamok közötti bármilyen nemű adat összehasonlítást (például megfigyelés típusa, megfigyelt populáció, adat forrása, jelentési rendszer).

• Az elmúl öt évben a partner tagországokban a migránsok védőoltásainak meglétére vonatkozó adatok igen korlátozottak voltak, vagy nem is léteztek, csupán Németország rendelkezett némi hozzáférhető adattal néhány vizsgált védőoltással megelőzhető betegségről,2006-ból.

• a migránsokra vonatkozó immunizációs politikát, jogszabályokat és gyakorlatokat tekintve összességében elmondhatjuk, hogy egyik partner tagország sem rendelkezik olyan nemzeti szervvel, amelynek kötelessége a bevándorlókat beoltani, és számon tartani, sőt migránsok immunizációjával foglalkozó speciális törvényekkel és szabályozásokkal sem.

• A tagországokban csupán limitáltan kérhető tolmácsolás a védőoltást adó helyeken. Az egészségügyi dolgozók és a migráns populáció közötti jól ismert és jelentős nyelvi korlátok tudatában több próbálkozást tettek ezek áthidalására, míg egyes partnereknél létezik néhány bevándorlókat célzó immunizációs kampányprogram.Összefoglalásul elmondható, hogy a tagországok között különbségek figyelhetőek meg a bevándorlók immunizációs hozzáférési lehetőségeit illetően, és a legtöbb esetben hiányzik a bevándorlókra vonatkozó jogszabályalkotás.
2. Migráns vakcináció – a legjobbnak bizonyult gyakorlatok (Best Practice) az EU-ban:


A PROMOVAX projekt harmadik találkozója Magyarországon

A PROMOVAX harmadik találkozóját 2011. április 28 és 29 között tartották Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Ez az EU-szintű workshop a 36 hónapos projekt mérföldköveként olyan szakértői fórumot teremtett meg, amelyen bemutatták, megvitatták és értékelték a bevándorlók oltásának legkiválóbb európai programjait, és további javaslatokat tekintettek át az egyeztetett akciók érdekében. Az esemény – a PROMOVAX menedzsment és a görög Prolepsis Institute mellett – az Egészségügyért Felelős Államtitkársággal, az Országos Epidemiológiai Központtal, a WHO Európai Irodájával és az Európai Bizottság Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjával (ECDC) történt teljes koordinációval lett megvalósítva.

A tudományos eseményt a magyar EU-elnökség Gyermekeink egészséges jövőjéért – immunizáció gyermekkorban (For a Healthy Future of Our Children – Childhood Immunization) című konferenciájának első számú kísérőrendezvényeként tartották számon, és a magyar EU-elnökség hivatalos tudományos eseményeként is elismerték. A Migráns vakcináció – a legjobb gyakorlatok az EU-ban elnevezésű workshopot (Migrant vaccination – best practices in the EU) a WHO által szervezett Európai Védőoltási Héthez kapcsolódó vezető magyar eseményként ismerték el.

A találkozón a projekt koordinátora Dr. Eleni Patrozu (Prolepsis, Görögország) és Dr. Szilárd István professzor (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar) elnökölt. A társult tagok képviselői mellett a WHO Európai Irodájának és az Európai Bizottság Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központjának vezérszónokai is kiemelték a legfontosabb problémákat. A projekt társult tagjai, a WHO Európai Irodája, az Európai Bizottság Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, az egyesült államokbeli Brown Egyetem, a német Ethno-Medizinisches Zentrum, és a lengyel Nemzeti Egészségügyi Felügyelőség meghívott szakértői is részt vettek, és jelentős mértékben járultak hozzá az esemény sikeréhez
3. A MiMi program – a Migrációs Immunizáció terén az egyik leghasznosabb gyakorlati modell bemutatása

írta Ramazan Salman


A „Migránsokkal a migránsokért – Interkulturális egészség mindenkinek” (With Migrants for Migrants – Intercultural Health for All) program (MiMi) program célja hozzáférhetőbbé tenni a német egészségügyi rendszert a bevándorlók részére, növelni egészségügyi ismereteiket (health literacy) és megerősíteni ezt egy aktív részvételen alapuló folyamattal. A MiMi ezt interkulturális mediátorok toborzásával, képzésével és támogatásával teszi, annak érdekében, hogy lehetővé tegye a német egészségügyi rendszer és a kapcsolódó egészségügyi problémák tanítását a migráns közösségek számára. Ez a folyamatban részt vevő partnerek kapacitását is emeli a bevándorlók egészségügyi állapotának javítása érdekében.

Az Egészségügyi Világszervezet (az egészség szociális meghatározóival foglalkozó Velencei Iroda), 2008-ban egy esettanulmány alapján a MiMi®-t az egyik leghasznosabb gyakorlati modellnek minősítette a szociális szempontból perifériára szorult csoportok befogadására.

Megvalósítás és mechanizmus:
Az először Hannoverben megvalósított MiMi-programot eredetileg az Ethno-Medizinisches Zentrum fejlesztette ki a BKK Bundesverband, Alsó-Szászország, Hessen, Észak-Rajna – Vesztfália, Bajorország, Hamburg, Schleswig-Holstein tartományok kormányai, a Johnson and Johnson és a Sanofi Pesteur anyagi segítségével.

A megvalósítás az alábbi alaptevékenységekre terjed ki:

- egységesített képzés a bevándorló közösségekből származó interkulturális egészségügyi mediátorok számára
- közösségi csoportfoglalkozások – a képzett mediátorok végzik – a bevándorlók tájékoztatása érdekében az egészségügyi problémákról és az egészségügyi rendszerhez való hozzáférésről
- az egészségügyi rendszert bemutató egészségügyi útmutató (15 nyelven rendelkezésre áll), az egyes egészséghez kapcsolódó témákról szóló oktatási anyag mellé
- szektorok közötti partner és tevékenységi hálózat, hogy a partnerek kapacitását a bevándorló közösségek igényeihez lehessen igazítani, beleértve konferenciák tartását és egészségügyi szakemberek képzését
- megfigyelő és értékelési rendszer a fenntarthatóság és hatékonyság érdekében


Eredmények: A projektbe bevont és képzett mediátorok 20 és 60 év közötti, jól beilleszkedett bevándorlók, akik legálisan tartózkodnak Németországban vagy Európában. Többségük (75 %) nő. A program résztvevői közül általában a szociálisan kevésbé beilleszkedett migránsok vesznek részt a mediátorok által szervezett közösségi csoportfoglalkozásokon. Ezeken az eseményeken kulturálisan specifikus kontextusban, különböző nyelveken mondják el ez egészséghez és az egészségügyi rendszer hozzáféréséhez kapcsolódó információkat. A foglalkozásokat könnyen elérhető helyi termekben tartják, mint például városi egészségpontokban, művelődési házakban, sportklubokban, vallási intézményekben, oktatási intézményekben (például nyelviskolákban) és magáncégek irodáiban. A program metodológiájának és tanterveinek kidolgozása közben a MiMi úgy döntött, hogy a bevándorlókat nyelvileg és kulturálisan megfelelő információval kellene ellátni elérhetőségüket biztosító helyeken.

A MiMi a program kezdése óta már 10 szövetségi állam 56 városára terjedt ki. A MiMi jelenleg több mint 200 partnerrel áll kapcsolatban Németországban és további 50 feletti számú partnerrel Európában. Kulcsfontosságúak ezek közül a városi egészségszolgáltatók, szociális szolgáltatók, és egyetemek. A program fontos kapcsolatokat segített elő a migráns közösségek és az egészségügyi rendszer között, így lehetővé tette egyes szükségleteik alaposabb megértését. Az Ethno-Medizinisches Zentrum központi adatbankja szerint december óta 60.000 bevándorló vett részt a 4.000-nél is több közösségi csoportfoglalkozáson (a foglalkozások hasznosságát tekintve magas volt az elégedettségi ráta), és a program több mint 400.000 családtaghoz juttatta el az egészséggel kapcsolatos tudást. Az egészségügyi rendszernek is hasznára vált a program.

További információért látogassa meg:
http://citiesofmigration.ca/good_idea/mimi-with-migrants-for-migrants-intercultural-health-in-germany/

MiMi képzés mediátoroknak Ramazan Salman programigazgatóvalPROMOVAX Találkozók


Következő találkozók:

IV. Tagtalálkozó
Athén, Görögország
(tervezett időpont: 2012. március 5.)


IV. EUPHA – ASPHER joint conference, 2011
Koppenhága, 2011. november 10-12.
Poszter prezentáció a PROMOVAX projekt előzetes eredményeiről

PROMOVAX Hírek


Pán-Európai Konferencia a Bevándorlók Integrációjáról "Hasznos gyakorlatok az Egészségügyi, Jóléti és Szociális szektorban"
2011. 06. 028. Athén, Görögország

A PROMOVAX-ot és első eredményeit bemutatták a konferencián.
PROMOVAX Konzorcium


A PROMOVAX partnerség magába foglal 11 társult partnert 8 országból és 12 együttműködő partnert 11 országból.
Fő Partner:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Görögország
Társult partnerek:

• Technische Universität Dresden – Németország
• Universitá degli Studi di Sassari – Olaszország
• The SINTEF Foundation – Norvégia
• Nofer institute of Occupational Medicine – Lengyelország
• University of Zagreb, Medical School – Horvátország
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Ciprus
• University of Pécs – Magyarország
• Universitá degli Studi di Milano – Olaszország
• Istituto Superiore di Sanitá – Olaszország
• Cyprus University of Technology – Ciprus
Együttműködő partnerek:

• Public Health Institute – Albánia
• Baskent University –Törökország
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Spanyolország
• Institute of Occupational Health – Szerbia
• WHO/Europe Occupational Health – Németország
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Dánia
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgium
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Görögország
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Spanyolország
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Svédország
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bulgária
PROMOVAX © 2012  |  www.promovax.eu

A projekttel kapcsolatos bővebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.promovax.eu
vagy lépjen kapcsolatba a projekt vezetőivel:
Eleni Patrozou M.D., e.patrozou@prolepsis.gr
Dina Zota MSc, d.zota@prolepsis.gr