If you can't view our newsletter, please click here
Numer 1, kwiecień 2011 www.promovax.eu
Przedstawienie projektu PROMOVAX


PROMOVAX to trzyletni projekt, który rozpoczął się w maju 2010r., współfinansowany przez DG SANCO Public Health Program 2008-2013.

Głównym celem projektu jest promowanie szczepień ochronnych w populacji migrantów w Europie, przyczyniając się przez to do wyeliminowania w regionie europejskim chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, a tym samym zredukowania społecznych nierówności w zdrowiu.

Cele szczegółowe:

• Określenie potrzeb migrantów w zakresie szczepień ochronnych

• Określenie dostępu migrantów do szczepień

• Rozpoznanie praktyk, polityk oraz przepisów prawnych w zakresie szczepień ochronnych migrantów w krajach uczestniczących w projekcie oraz zidentyfikowanie braków w tych obszarach

• Zidentyfikowanie, wymiana i rozpowszechnienie doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w obszarze promocji szczepień ochronnych migrantów

• Stworzenie zaleceń dla kreatorów polityki i innych interesariuszy, które będą miały na celu uzupełnienie polityk Unii Europejskiej w zakresie szczepień ochronnych populacji, do których trudno jest dotrzeć

• Zwiększenie wiedzy profesjonalistów ochrony zdrowia i innych specjalistów opiekujących się migrantami na temat potrzeb migrantów w zakresie szczepień ochronnych

• Zwiększenie wiedzy populacji migrantów na temat szczepień ochronnych oraz zwiększenie ich zaufania do systemu ochrony zdrowia
Dlaczego taki projekt?


• Większość systemów ochrony zdrowia w krajach UE zostało stworzonych dla potrzeb mieszkańców danych krajów i często nie są one w stanie zaspokoić potrzeb innych grup społecznych, w tym migrantów.

• Wzrost migracji wewnątrz Unii Europejskiej oraz do krajów europejskich stworzył nowe problemy dla systemów ochrony zdrowia krajów, będących celem migrantów.

• Brak szczepień w zmarginalizowanych grupach społecznych w Regionie Europejskim WHO stwarza zagrożenie wystąpienia epidemii chorób zakaźnych, czyniąc to istotnym problemem w skali krajowej oraz międzynarodowej.

• Większość osób, które nie są zaszczepione należy do grup społecznych, do których trudno jest dotrzeć i które nie mają dostępu do szczepionek ani dobrej informacji na temat znaczenia szczepień ochronnych.

• Szczepienia ochronne mogą być pomostem wiodącym do objęcia migrantów podstawową opieką zdrowotną, badaniami przesiewowymi i innymi świadczeniami zapobiegawczymi, a także edukacją zdrowotną.

W kontekście dotarcia do trudno dostępnych grup społecznych szczepienia ochronne migrantów stanowią problem o wysokim priorytecie w programie zdrowia Unii Europejskiej.

PROMOVAX – grupy docelowe projektu


1. Zarejestrowani, legalni pracujący na obszarze UE migranci (włącznie z osobami ubiegającymi się o azyl oraz uchodźcami).

2. Pracownicy służby zdrowia oraz inne osoby opiekujące się migrantami w krajach europejskich.

3. Kreatorzy polityki i inni interesariusze, podejmujący wysiłki na rzecz promowania szczepień ochronnych w populacjach migrantów w Europie.
Schemat działania projektu PROMOVAX


Projekt jest podzielony na 6 pakietów roboczych (ang. workpackages, WPs) i będzie trwał 3 lata.

Główny partner (PROLEPSIS, Grecja) koordynuje prace w ramach projektu i proces rozpowszechniania rezultatów. Trzy pakiety robocze: „Mapping of EU migrant origin and access to immunizations” (Rozpoznanie krajów pochodzenia migrantów w UE oraz ich dostępu do szczepień) (CII – CUT, Cypr), „Identification, evaluation and exchange of the existing best practices in migrant immunizations” (Identyfikacja, ocena oraz wymiana najlepszych istniejących praktyk w szczepieniu migrantów) (UP, Węgry), oraz „Development of health provider toolkits and education material for migrants” (Opracowanie pakietów narzędzi dla służby zdrowia oraz materiałów edukacyjnych dla migrantów) (PROLEPSIS, Grecja) składają się na techniczną część projektu. Bieżąca ocena projektu odbywa się w ramach osobnego pakietu roboczego (SINTEF, Norwegia).
PROMOVAX – etapy projektu


1) Badania i przegląd:

♦ Dokonanie przeglądu:

pochodzenia populacji migrantów i danych demograficznych dotyczących migrantów w każdym z krajów uczestniczących w projekcie,
• sposobów prezentowania szczepień ochronnych, aspektów kulturowych, postaw i postrzegania szczepień przez główne grupy etniczne migrantów w krajach europejskich,
skali objęcia populacji szczepieniami ochronnymi oraz zachorowalności na choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne w wybranych krajach pochodzenia migrantów.

♦ Dokonanie przeglądu dostępnych źródeł wiedzy na temat najlepszych praktyk oraz niewykorzystanych możliwości w zakresie szczepień ochronnych.

2) Opracowanie:

Pakietu narzędzi dla służby zdrowia – Wskazówki metodyczne dla personelu służby zdrowia, narzędzia, jakich należy użyć dla oceny i właściwego wpisania się w potrzeby migrantów w zakresie szczepień ochronnych, a także zbiór innych przydatnych informacji dla personelu służby zdrowia.

Pakietu materiałów edukacyjnych dla migrantów – Dostarczenie ogólnych informacji na temat szczepień ochronnych, rozwiewających nieporozumienia i powszechnie panujące mity na temat szczepień. Materiały informacyjne będą opracowane w sposób zrozumiały dla migrantów, dostosowany pod kątem językowym i kulturowym.
PROMOVAX – partnerzy (instytucje realizujące projekt)


W realizacji projektu PROMOVAX bierze udział
11 partnerów działających w ramach projektu z 8 krajów oraz 12 partnerów współpracujących przy realizacji projektu z 11 krajów.
Główny Partner:

• Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Grecja
Partnerzy działający w ramach projektu:

• Technische Universität Dresden – Niemcy
• Universitá degli Studi di Sassari – Włochy
• The SINTEF Foundation – Norwegia
• Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera – Polska
• University of Zagreb, Medical School – Chorwacja
• RUBSI – Research Unit in Behaviour and Social Issues – Cypr
• University of Pécs – Wegry
• Universitá degli Studi di Milano – Włochy
• Istituto Superiore di Sanitá – Włochy
• Cyprus University of Technology – Cypr
Partnerzy współpracujący przy realizacji projektu:

• Public Health Institute – Albania
• Baskent University – Turcja
• Hospital de Sabadell. Consorci Hospitalarai Parc Tauli'. Universitat Autonoma de Barcelona – Hiszpania
• Institute of Occupational Health – Serbia
• WHO/Europe Occupational Health – Niemcy
• WHO/Europe Communicable Disease Units – Dania
• Alpert Medical School of Brown University – USA
• IOM – Migration and Health Division (MHD), Brussels – Belgia
• Institute of Epidemiology, Preventive Medicine and Public Health – Grecja
• National School of Health. Instituto de Salud Carlos III. Ministry of Science and Innovation – Hiszpania
• European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Szwecja
• National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD) – Bułgaria
Spotkania w ramach projektu PROMOVAX


Odbyły się

Spotkanie rozpoczynające projekt (kick-off)
Luxemburg, 10-11 czerwca 2010

2 spotkanie partnerów
Limassol, Cypr, 22 listopada 2010


Odbędą się

3 spotkanie partnerów
Pécs, Węgry, 28-29 kwietnia 2011
PROMOVAX Aktualności


Projekt został zaprezentowany podczas następujących spotkań/konferencji:

Turning Declarations into Actions: Post-conference Workshop of the 3rd Conference on Migrant & Ethnic Minority Health in Europe,
08.11.2010, Pécs, Hungary

Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety,
30.09.2010 - 01.10.2010, Tartu, Estonia

3rd International Congress on Rural Health In Mediterranean And Balkan Countries,
22 - 25.09.2010, Tirana, Albania

ECDC workshop,
21 - 22.09.2010, Sofia, Bulgaria
PROMOVAX © 2011  |  www.promovax.eu

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: www.promovax.eu
lub poprzez Zespół Zarządzający Projektem (Project Management Team):
Eleni Patrozou M.D., e.patrozou@prolepsis.gr lub Dina Zota MSc, d.zota@prolepsis.gr